Vastgoedontwikkeling

vastgoedontwikkeling-1Froger Vastgoed is een compacte, overzichtelijke organisatie, met alle daarbij behorende voordelen: wendbaarheid, korte communicatielijnen en één aanspreekpunt voor al uw vragen. Froger Vastgoed is sterk in (her-) ontwikkeling. Daarbij werken we in opdracht of voor eigen rekening en risico. Planvorming, financiering en bouw kunnen we in eigen beheer of met onze vaste partners uitvoeren.

Wie succesvol wil zijn in de ontwikkeling van vastgoed moet oog hebben voor de culturele, sociale en maatschappelijke waarden die aanwezig zijn. Hij moet zich werkelijk willen verdiepen in de eisen die gebruikers, bewoners en de omwonende stellen, maar moet op het zelfde moment om kunnen gaan met de politieke en maatschappelijke gevoeligheden, die in een dicht bevolkt Nederland al gauw aan een project kleven.

Herontwikkeling

vastgoedontwikkeling-2Herontwikkeling betekent oplossingen zoeken die passen bij de specifieke bestaande gebouwde omgeving en het respectvol omgaan met het verleden. Ontwikkelen en bouwen binnen een bestaande situatie vraagt om een specifieke aanpak, waarin goede communicatie met de omgeving een sleutelrol speelt. Door de vele belangen en eisen die de bestaande gebouwde omgeving stelt, neemt veelal de complexiteit van de opgaven toe.

 

Renovatie / Vernieuwbouw

vastgoedontwikkeling-1

Renovatie / vernieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de huisvestingsvraag van de komende eeuwen. De levensduur van woningen en kantoren moet drastisch worden verlengd. Door renovatie kunnen woningen en gebouwen een bijdrage blijven leveren aan de huisvestingscapaciteit van dat moment.

Slopen doe je in principe alleen als het niet anders kan: als het casco of de gebouwde omgeving niet door verbouwing geschikt kan worden gemaakt voor de veranderende marktvraag. In een enkel geval kan sloop en vervangende nieuwbouw, aangevuld met effectieve sociale impulsen, de aangewezen weg zijn om onoverkomelijke minpunten van de bestaande fysieke situatie op te heffen.

Succesvolle renovatie / herontwikkeling in Delft

kromstraat-35-en-37-voor-renovatiekromstraat-35-en-37-tijdens-renovatiekromstraat-35-en-37-na-renovatie

Voor meer informatie bezoekt u onze Corporate Website

button_frogervastgoedAarzel niet om vrijblijvend contact met Froger Vastgoed op te nemen voor meer informatie. Tevens kunt u onze Corporate Website bezoeken.

     Adres        
   Froger Vastgoed     +31 (0) 299 6849 03
     van IJsendijkstraat 144E        
     1442 CS Purmerend     info@frogervastgoed.nl
          www.frogervastgoed.nl